MUDr. Andrea Beková

Jednotlivé vakcíny

Očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli

 • Hexacima či Infanrix Hexa u nedonošených – povinné očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B, těžkému bakteriálnímu hemofilovému onemocnění (zánětu mozkových blan, zánětu záklopky hrtanové). Schéma 3+1: od 9. týdne věku tři injekce do stehýnka v měsíčních intervalech + jedno přeočkování v roce – u nedonošených, u donošených schéma 2+1: dvě injekce do stehýnka od 9. týdne věku s minimálně dvouměsíčním rozestupem mezi aplikacemi + jedno přeočkování v roce
 • Adacel – povinné očkování mezi 5. a 6. rokem věku dítěte. Jde vlastně o přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Aplikace do svalu.
 • Boostrix – nepovinné a nehrazené očkování. Jde vlastně o přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. V poslední době je zaznamenán vyšší výskyt dávivého kašle (pertusse) a toto očkování chrání děti v dorostovém věku také proti pertussi. Toto očkování je odborníky doporučováno maminkám před plánovaným těhotenstvím a širší rodině (otec a prarodiče budoucího dítěte). Odstup od očkování tetanem je minimálně 1 rok. Očkuje se jednou dávkou do ramene; přeočkování proti tetanu obsaženému v očkovací látce za 10-15 let.
 • Boostrix polio – povinné očkování mezi 10. a 11. rokem věku dítěte. Jde vlastně o přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a obrně. Očkuje se do ramene.

Očkování proti pneumokokům

Očkování není povinné, záleží na rodičích, zda se pro očkování rozhodnou. Pokud ano, provádí se očkování souběžně s očkováním hexavakcínou. Schéma 3+1: od 9. týdne věku tři injekce do stehýnka v měsíčních intervalech + jedno přeočkování v roce – u nedonošených, u donošených schéma 2+1: dvě injekce do stehýnka od 9. týdne věku s minimálně dvouměsíčním rozestupem mezi aplikacemi + jedno přeočkování v roce. Pojišťovna hradí očkovací látku Synflorix plně a Prevenar 13 částečně. Pokud aplikace základního očkování proběhne do 7. měsíce věku, doplatek na Prevenar 13 je maximálně 500 Kč, pokud se rodiče rozhodnou očkovat v pozdějším termínu, pojišťovna očkování nehradí. Výjimkou jsou děti s kontraindikací - tj. onemocnění dítěte v průběhu očkování, neurologické kontraindikace. Prevenar chrání proti 13 typům pneumokoka, Synflorix proti 10 typům. Prevenar 13 je také možné očkovat starší děti a dospělé. Pokud dítě nemá zdravotní indikaci k tomuto očkování, hradí rodiče.


Očkování proti lidským papilomavirům

Optimální výsledky u očkování jedinců před začátkem pohlavního života. Po očkování trvá i nadále nutnost každoročních preventivních gynekologických prohlídek.


 • Gardasil – nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím, kvadrivalentní vakcína proti HPV 6, 11, 16, 18. Očkování je hrazeno ze zdravotního pojištění pro jedince mezi 13. a 14. rokem s doplatkem cca 300 Kč. Pro ostatní věkové kategorie je očkování nehrazené. Základní očkování do ramene 2 dávkami od 9 let věku dítěte. V pozdějším věku aplikace 3 dávek.
 • Cervarix – nepovinné očkování proti rakovině děložního čípku, bivalentní vakcína proti HPV 16 a 18. Očkování je plně hrazené ze zdravotního pojištění pro jedince mezi 13. a 14. rokem, pro ostatní je očkování nehrazené. Základní očkování do ramene 2 dávkami od 9 let věku dítěte. V pozdějším věku aplikace 3 dávek.
 • Gardasil9 – nepovinné nehrazené očkování proti rakovině děložního čípku a genitálním bradavicím, novinka roku 2017, obsahuje celkem 9 složek, přičemž zachovává původní 4 HPV genotypy (HPV6/11/16/18), které rozšiřuje o dalších 5 vysoce rizikových HPV genotypů, které celosvětově patří mezi těch dalších relativně často se vyskytujících v populaci, tj. HPV31/33/45/52/58. Základní očkování do ramene 2 dávkami od 9 let věku dítěte. V pozdějším věku aplikace 3 dávek U třináctiletých vakcínu částečně hradí stát a doplatek je cca 2000 Kč.

Očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím

 • Priorix tetra – očkovací látka chrání proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a navíc proti planým neštovicím. Očkovací látka je nehrazená. Reakce na očkování je stejná jako u Priorixu, ale ještě 20. den se může objevit reakce na plané neštovice (vyrážka, puchýřky, horečka).
 • Priorix – povinné očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Injekce podkožně od 13. měsíce. Přeočkování v 5 letech. Zvláštností tohoto očkování je oddálená reakce (horečka, kašel, vyrážka) na očkování mezi 5. až 12. dnem po aplikaci. Touto očkovací látkou se mohou nechat přeočkovat starší děti proti příušnicím. Příušnice se v poslední době vyskytují u starších dětí i v ČR.

Očkování proti planým neštovicím

Monovakcína Varilix a tetravakcína Priorix Tetra (spolu s se spalničkami, zarděnkami a příušnicemi), nepovinné a nehrazené očkovací látky. Od 9 měsíců věku, 2 dávky min. s měsíčním rozestupem. Vhodné pro děti s poruchami imunity, adolescenty, kteří ještě neonemocněli planými neštovicemi a pro děti, kde v rodině jsou lidé s oslabenou imunitou. Plané neštovice mají nejtěžší průběh u úplně malinkých dětí a potom v dospělosti. Možná i postexpoziční profylaxe. Injekce podkožně.


Očkování proti rotavirové infekci

 • Rotarix (RotaTeq) – nepovinné a nehrazené očkování proti rotavirům – podají se 2 (resp. 3) dávky roztoku do úst. Očkuje se od 6.týdne s odstupem minimálně 4 týdnů, poslední dávka nejpozději do 24. týdne (resp. 32.). Chrání proti těžkému průběhu virového střevního onemocnění – zvracení, průjem, časté odvodnění, horečky, někdy s nutností hospitalizace a infuzní léčby.

Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě

ČR je endemická oblast, onemocnění bývá vážné, často i následky. Pro děti od jednoho roku. Děti do 3 let onemocní KE výjimečně, a průběh bývá lehký, do 3 let mají děti častěji reakci na první dávku očkování KE, proto se doporučuje očkovat děti od 3 let věku. Očkovat lze celoročně, nejvhodnější období jsou ale chladné měsíce.Existují 2 vakcíny – FSME-Immun a Encepur, jsou srovnatelné, jedná se o nepovinné a nehrazené očkování. Základní schéma – 3 dávky: 0., 1.-3 a 6.-15 měs. Zrychlené schéma FSME: 2 dávky v intervalu 14 dní, 3. dávka za 9-15 měsíců, Encepur: 0-7-21, booster za 12-18 měs. Přeočkování první za 3 roky, pak po 5 letech. Ochrana nastupuje cca 14 dní po 2. dávce.


Očkování proti chřipce

Chřipka se každoročně objevuje v epidemiích, každý rok navíc mutuje, proto vakcinace nutná každý rok. Nejkomplikovanější průběhy chřipky jsou u dětí do 2 (4) let věku a u seniorů a chronicky nemocných. Očkuje se před nástupem chřipkové sezony. Očkovat od 6 měsíců, děti do 3 let dostanou 2 dávky s měsíčním intervalem, také děti 3-9 let dostanou 2 dávky, pokud nebyly očkované předchozí sezonu, později dávka jedna. Ochrana cca 14 dní po očkování. Přibližná cena 180 Kč. Očkovací látky Vaxigrip, Vaxigrip Tetra a Influvac, jde o nepovinné a nehrazené očkování, očkování hrazené ze zdravotního pojištění dostanou děti závažně chronicky nemocné (cukrovka, cystická fibróza, nádorová onemocnění, farmakologicky léčené onemocnění respirační, srdeční aj.).


Očkování proti meningokokům

Neisseria meningitis (meningokok) je původce velice závažných onemocnění – meningokokové sepse či meningitidy, které mají vysokou úmrtnost i časté závažné následky. Existuje několik typů – A, B, C, Y, W135. Typ A není častý, typ B nejčastěji postihuje malé děti, typ C postihuje nejčastěji adolescenty a mladé dospělé, Y a W135 se vyskytují v tropech a subtropech, resp. v arabských zemích. Je několik typů vakcín podle obsažených typů meningokoka a mechanismu navození imunity. Ochrana cca 10 let. Pro rizikové přesně definované pacienty je očkování povinné – pro meningokoka B i A, C, W, Y.


 • Nimenrix je vakcína proti meningokokům A,C, W 123 a Y. Děti ve věku 6 až 12 týdnů se očkují ve schématu 2+1 - tvoří dvě dávky, s intervalem 2 měsíce mezi dávkami. Třetí (posilovací) dávka se doporučuje ve 12měsících věku. Děti od 12 měsíců věku, dospívající a dospělí se podává se jedna dávka.
 • Menveo – vakcína pro děti od 2 let proti meningokokům A, C, W135 a Y. Podává se 1 dávka do ramene, přeočkování s odstupem 5 -7 let.
 • Bexsero - vakcína proti meningokokům skupiny B. Očkování je pro děti od 2 měsíců věku. Pro kojence a batolata je třeba podat 3 dávky ve schématu 2+1, pro děti od 2 let 2 dávky.
 • Trumenba – vakcína proti meningokokům skupiny B. Očkování je pro děti 10 let věku. Buď se očkují dvě dávky podané v intervalu 6 měsíců, nebo tři dávky : 2 dávky podané s odstupem nejméně měsíce a třetí dávka nejdříve za 4 měsíce.

Některé rizikové skupiny pro očkování proti meningokokům:


 • děti ve věku od 2 měsíců do 5 let proti séroskupině B, C, aplikace se upřednostňuje v průběhu prvního půl roku života,
 • děti ve věku od 13 do 15 let,
 • adolescenti a mladí dospělí, zejména před vstupem na vysokou školu, zařízení internátního typu a s ohledem na zvážení individuálního rizika (účast na hudebních festivalech, hromadných akcích, pobyt ve velkých kolektivech),
 • osoby cestující nebo plánující trvalý pobyt v zemích s endemickým nebo epidemickým výskytem meningokokových onemocnění.

Očkování proti žloutence (hepatitidě) typu A

2 Vakcíny – Avaxim, Havrix a kombinovaná vakcína (proti hepatitidě A i B) Twinrix. Očkovat od 1 (2) roku věku. Rizikové skupiny: děti imigrantů, děti z rodin s nízkým socioekonomickým standardem, i.v. narkomani, pacienti s jaterními chorobami, vhodné očkovat před cestou do (sub)tropů. Při riziku infekce vyhlašuje mimořádné očkování hlavní hygienik (např. záplavy). Profylaktické očkování spolu s pasivní imunizací do 2 tý od expozice. Očkuje se do ramene. Schéma: 2 dávky s odstupem 6-18 měs., Twinrix 0-1-6 měs. Ochrana nastupuje již 7 dní po 1. Dávce. Ochrana jistě po dobu 10 let, pravděpodobně celoživotně.


Očkování proti tbc

U dětí narozených po 1.11.2010 bylo zrušeno celoplošné povinné očkování proti tuberkulóze v novorozeneckém věku. Nadále budou očkovány pouze rizikové skupiny dětí na základě dotazníku vyplněného v porodnici matkou a dětským lékařem.


Hlavním důvodem zrušení celoplošného očkování proti TBC nebyl nízký výskyt TBC, ale zcela jiný důvod!!! Pokud je dítě očkováno proti TBC v porodnici, nesmí se minimálně dalších 12 týdnů očkovat proti jiným nemocem. Dojde-li ke komplikacím po očkování proti TBC (nezhojená jizva po aplikaci, hnisání lymfatických uzlin v podpaží či jiným závažnějším komplikacím), musí se další očkování posunout o další týdny až měsíce !!! V současné době je (i přes očkování) výrazný vzestup výskytu černého kašle, především mezi staršími školáky. Pokud přijde neočkovaný novorozenec či kojenec do kontaktu s černým (dávivým) kašlem a onemocní, často má onemocnění velmi těžký průběh a může ho i přes intenzivní lékařskou péči ohrozit na životě. Hlavním důvodem zrušení očkování proti TBC tedy není relativně nízký výskyt TBC, ale možnost očkování dětí v nižším věku proti nemocem, které dítě více a častěji ohrožují. Současně je možné dítě očkovat dříve i proti pneumokokovým infekcím, které malé děti také více ohrožují než TBC (v současné době již hrazeno z veřejného zdravotního pojištění). Standardně doporučovat očkování proti TBC v porodnici u nerizikových skupin novorozenců je dokonce v současné považováno za lékařské pochybení (postup " non lege artis").


Další důvody pro zrušení očkování proti TBC v novorozeneckém věku

 • jedná se o relativně agresivní živou očkovací látku, která může způsobovat komplikace - hnisání jizvy po očkování, hnisání lymfatických uzlin v podpaží, výjimečně i jiné závažné komplikace,
 • pokud je náhodou očkováno dítě se závažnou vrozenou poruchou imunity (primární imunodefekt), může očkování způsobit závažné komplikace - zánět kostí (osteomyelitis), TBC zánět mozkových blan (bazilární TBC meningitis), sepsi, či až úmrtí dítěte,
 • očkování proti TBC nechrání zcela proti infekci (na rozdíl od jiných očkování), ale pouze zvyšuje odolnost organismus proti TBC infekci. Očkování proti TBC by mělo zabránit komplikovanému průběhu tuberkulózní nákazy a nákaze při běžném kontaktu s infekcí, rozhodně však neuchrání před masivní infekcí.

Za významný (nebezpečný) kontakt se pokládá pravidelný nebo dlouhodobý přímý styk se zdrojem nákazy nebo pobyt v prostředí se zvýšeným výskytem TBC alespoň po dobu 3 měsíců. To prakticky znamená, že pokud není dítě v přímém kontaktu se zdrojem infekce (rodiče, příbuzní, blízcí) může se dítě nakazit až při dlouhodobém kontaktu s cizími lidmi (začne samo chodit a mezi cizí lidi).


Pokud budete přesto trvat na očkování proti TBC, musíte si ho plně hradit (kromě rizikových skupin), pokud bude dítě očkováno po 6. týdnu života, musíte uhradit i tuberkulinový test (zkouška na event. možný předchozí kontakt s TBC), bez kterého nemůže být očkování provedeno.


Co na závěr?


 • 1. Žádná vakcína není na 100% účinná.
 • 2. Žádná vakcína nemusí být na 100% bezpečná.
 • 3. Existují pacienti se zdravotní indikací bránící očkování, kteří jsou závislí na proočkovanosti okolí (kolektivní imunitě) – očkování není jen záležitost jednotlivce.
 • 4. O očkování je třeba rozhodovat vždy individuálně, po zhodnocení vedlejších účinků a rizik.
 • 5. Očkování je nejúčinnější metoda prevence patří k nejvýznamnějším objevům v historii medicíny.