MUDr. Andrea Beková

Preventivní prohlídky

Vždy děťátko nahé vyšetříme, zvážíme a změříme do délky, změříme i obvod hlavičky a hrudníčku. To pak hodnotíme v percentilových grafech. Ptáme se na dosavadní onemocnění, režim spánku, stravy, hodnotíme psychomotorický vývoj. Dle stanoveného plánu očkujeme.Rozpis jednotných preventivních prohlídek (JPP)

 • Po propuštění z porodnice (do 2-3 dnů):
  převzetí do péče ideálně s oběma rodiči, po dohodě možno i v domácnosti – sepsání rodinné anamnézy miminka, průběh těhotenství, porodu, kontrola provedení screeningových vyšetření z porodnice, podrobné vyšetření miminka, předpis vitaminu D, doporučení dalších vyšetření, rady ohledně ošetřování novorozence, kojení ev. jiné formy výživy, režimová opatření, pohybová stimulace dítěte, lékárnička pro rodiče novorozence.
 • JPP ve 14 dnech:
  vyšetření miminka, zhodnocení prospívání, kojení, kontrola screeningového vyšetření kyčelních kloubů, pohovor o nepovinném očkování a ev. naplánovaní jeho zařazení, naplánovaní základního očkování.
 • JPP v 6 týdnech:
  vyšetření miminka, kontrola provedení druhého screeningového vyšetření kyčelních kloubů, problematika růstového spurtu.
 • JPP ve 3 měsících:
  vyšetření miminka, kontrola sluchu, vyšetření kyčlí u ortopeda.
 • JPP v 4 měsících:
  vyšetření miminka, u nekojených doporučení zavádění příkrmů, předpis vit. D.
 • JPP v 6 měsících:
  vyšetření miminka, doporučení zavádění příkrmů, edukace o prevenci zubního kazu.
 • JPP v 8 měsících:
  vyšetření miminka, kontrola sluchu, šilhání, ev. doporučení na oční vyšetření.
 • JPP v 10 měsících:
  vyšetření miminka, prevence úrazů.
 • JPP v 12 měsících:
  vyšetření dítěte, doporučení stravování v druhém roce života, doporučení ke stomatologickému vyšetření, očkování 4. dávkou hexavakcíny ev. i Prevenarem 13. Naplánovaní očkování v druhém roce života.
 • JPP v 18 měsících:
  vyšetření batolete, zhodnocení řeči, komunikace, rozvoje jemné motoriky, doporučení k vysazování na nočník.

Od 3 let jsou prohlídky každé dva roky, kromě anamnézy, váhy a výšky se měří krevní tlak, analyzuje moč, měří zraková ostrost a sluch orientačně.


 • JPP ve 3 letech:
  důraz na rozvoj řeči a jemné motoriky, prevence úrazů, rozpoznání barev, sebeobsluha, udržování čistoty, doporučení nepovinného očkování.
 • JPP v 5 letech:
  hodnocení školní zralosti, vývoje řeči – ev. doporučení na logopedii, udržování čistoty ve dne a v noci, rozeznívání barev, zhodnocení rizika aterosklerózy ev. krevní odběry, přeočkování Infanrix (záškrt, tetanus, černý kašel).
 • JPP v 7 letech:
  zvládání školní docházky, rozpoznání specifických poruch učení, barvocit.
 • JPP v 9 letech:
  zhodnocení nástupu známek dospívání.
 • JPP v 11 letech:
  zhodnocení nástupu známek dospívání.
 • JPP v 13 letech:
  zhodnocení nástupu známek dospívání, výběr povolání vzhledem k zdravotnímu stavu, hodnocení rizika aterosklerosy ev. krevní odběry. Očkování proti papilomavirům – doporučené, hrazené očkování.
 • JPP v 15 letech:
  zhodnocení známek dospívání, výběr povolání vzhledem k zdravotnímu stavu, u dívek doporučení ke gynekologickému vyšetření, doporučení samovyšetření (dívky prsa, chlapci varlata), antikoncepce, prevence rizikového chování.
 • JPP v 17 letech:
  výběr povolání vzhledem k zdravotnímu stavu, u dívek doporučení ke gynekologickému vyšetření, doporučení samovyšetření (dívky prsa, chlapci varlata), antikoncepce.
 • Výstupní prohlídka:
  celkové zhodnocení zdravotního stavu, předání do péče praktického lékaře.