MUDr. Andrea Beková

Ceník služeb

Služba Cena
Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
Komplexní vyšetření 990 Kč
Opakované komplexní vyšetření 660 Kč
Cílené vyšetření 330 Kč
Kontrolní vyšetření 260 Kč
Vyšetření pro oprávnění k řízení motorového vozidla 660 Kč
Potvrzení evidenčního listu do MŠ 50 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti ke studiu, na sport, zotavovací akci aj. 450 Kč
- do 3 měs. od preventivní prohlídky 100 Kč
Vyplnění tiskopisu pro komerční pojišťovnu 250 Kč
Zdravotní průkaz 260 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 260 Kč
Vystavení náhradního očkovacího průkazu 350 Kč
Vystavení náhradní žádanky, doporučení... 50 Kč
Provedení Strep Testu, pokud není hrazeno z pojištění 150 Kč
Vyšetření CRP z prstu, pokud není hrazeno z pojištění 150 Kč
Zapůjčení kojenecké váhy
- vratná kauce 2000 Kč
- denní půjčovné 20 Kč / den
Nastřelení náušnic Více informací 330 Kč
- 1 pár kvítek 250 Kč
- 1 pár kamínek 350 Kč

Platný od 1. 11. 2018.